ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสอนศิลปะ สาระ ดนตรีเรื่อง โน้ตสากล ระดัชั้นประถม
ชื่ออาจารย์ : นายสายันต์ คงสมมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,08:33  อ่าน 636 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : fghdgfdhgf
ชื่ออาจารย์ : นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,08:22  อ่าน 463 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการดีเด่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายจำลอง นามบุญลือ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:32  อ่าน 718 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายฉลาด พรหมอาจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:30  อ่าน 1268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : นายสายันต์ คงสมมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:29  อ่าน 753 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นายพัฒนา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:27  อ่าน 1144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางสุธิดา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:27  อ่าน 687 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางจิตรา กันเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:26  อ่าน 703 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางมะลิ สินธุโคตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:23  อ่าน 666 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:22  อ่าน 585 ครั้ง
รายละเอียด..