ผลงานครู
ชื่อผลงาน : fghdgfdhgf
ชื่ออาจารย์ : นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,08:22  อ่าน 939 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางสุธิดา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:27  อ่าน 1144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางจิตรา กันเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:26  อ่าน 1194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:22  อ่าน 1029 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคณิตคิดเร็ว ป.4 – ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:18  อ่าน 1176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 – ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:14  อ่าน 935 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง กิจกรรม สภานักเรียน ระดับ ป.1 – ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสุธิดา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:07  อ่าน 1036 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางพิสมัย พูลเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:05  อ่าน 1059 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปประจำตัวคลิก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2555,05:59  อ่าน 1713 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิกรูปประจำตัวที่นี่
ชื่ออาจารย์ : Ms.Chelsea Marina
ตำแหน่ง : Science Teacher
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2555,05:55  อ่าน 1507 ครั้ง
รายละเอียด..