ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030088
Page Views 2887510
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสอนศิลปะ สาระ ดนตรีเรื่อง โน้ตสากล ระดัชั้นประถม
ชื่ออาจารย์ : นายสายันต์ คงสมมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,08:33  อ่าน 397 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : fghdgfdhgf
ชื่ออาจารย์ : นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,08:22  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการดีเด่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายจำลอง นามบุญลือ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:32  อ่าน 507 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายฉลาด พรหมอาจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:30  อ่าน 867 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : นายสายันต์ คงสมมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:29  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นายพัฒนา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:27  อ่าน 750 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางสุธิดา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:27  อ่าน 486 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางจิตรา กันเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:26  อ่าน 484 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางมะลิ สินธุโคตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:23  อ่าน 461 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:22  อ่าน 395 ครั้ง
รายละเอียด..