ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคณิตคิดเร็ว ป.4 – ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:18  อ่าน 1254 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 – ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:14  อ่าน 1012 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางพิสมัย พูลเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,15:05  อ่าน 1129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปประจำตัวคลิก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2555,05:59  อ่าน 1787 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนศิลปะดีเด่นช่วงชั้นที่ 1 ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,04:58  อ่าน 1395 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมประติมากรรมนูนสูงช่วงชั้นที่ 1 ระดับเหรียญทอง ปี 2551 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,04:58  อ่าน 1298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ช่วงชั้นที่ 1 ระดับเหรียญทอง ปี 2551 ระดับ เขต
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,04:58  อ่าน 1676 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมมารยาทไทยช่วงชั้นที่ 1 รางวัลเหรียญทองระดับภาคฯ ปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,04:57  อ่าน 1392 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคฯ
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2555,04:57  อ่าน 1455 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2554,14:47  อ่าน 1639 ครั้ง
รายละเอียด..