คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวีทนันท์ ยอดวิชา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 087-8629981
อีเมล์ : pon_9981@hotmail.com