กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0872172800

นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ