กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางบุปผา ภู่บำเพ็ญ
ครู คศ.3

นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางบำเพ็ญ นระแสน
ครู คศ.3

ชิรินตรา เวียงวะลัย
ครู คศ.3
อีเมล์ : dr.p_chirin@hotmail.com

นางสาวอรอุมา อุ่นสิม
ครูอัตราจ้าง