ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บมาสเตอร์ก.ส.ส.

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสายันต์ คงสมมาศ
ตำแหน่ง : โทร. 0913710137
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0913710137
อีเมล์ : sayan022@hotmail.com
ที่อยู่ :
24/1 ถ.บุญกว้าง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546 - ปัจจบัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รถยนต์ที่ใช้
2 ย้ายRed Arowana
3 Red Arowana
4 Arowana สัตว์เลี้ยง
5 ธรรมชาติแสนรัก
6 บ้านครูสายันต์ คลิกชมภาพครับ
7 ความใฝ่ฝัน ในอนาคตอันใกล้ อิอิ
8 สัตว์เลี้ยงแสนรัก Arowana
9 บริเวณภายในอีกหนึ่งมุม
10 มุม/ห้องทำงานที่แสนสุข
11 บ้านพักที่กาฬสินธุ์
12 2. บุคลากรคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2550
13 1. ครูผู้สอนศิลปศึกษาดีเด่นระดับอำเภอ