ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรพรรณ สุวรรณอำไพ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : casanovy_mammy@hotmail.com
ที่อยู่ :
59หมู่16 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
15 มีนาคม 2555 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขาภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ภาพประจำตัว