ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านวิธีการสอนโฟนิกส์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านวิธีการสอนโฟนิกส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย โดย นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,21:09   อ่าน 296 ครั้ง