ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายธวัชชัย เครือศรี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ส่วนประกอบของดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2564,09:17   อ่าน 411 ครั้ง