ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลงวันมอบตัว ป.1 ปีการศึกษา 2564

มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เปลี่ยนแปลงวันมอบตัว เดิมคือ วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนเป็น วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

ณ อาคารราชพฤกษ์ ป.1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย โดยแบ่งการมอบตัวออกเป็น 2 ช่วง คือ

1. ช่วงเช้า เป็นห้อง 1-4

2. ช่วงบ่าย เป็นห้อง 5 - 7

ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับเอกสารใบมอบตัวได้ที่ ป้อมยามหน้าโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564 หรือสามารถปริ้นเอกสารได้จากไฟล์ที่อัปโหลดให้ ** รายละเอียดค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว

รายการ

1 เงินระดมทรัพยากรพัฒนาการศึกษา (ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ) 1000 บาท 

2 หนังสือเรียนเพิ่มเติม  974 บาท

3 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน  200 บาท

รวม   2,174 บาท

**หมายเหตุ**

ค่าใช้จ่ายไม่รวมชุดกีฬา และชุดวัฒนธรรม จะเปิดขายในช่วงเปิดเทอม

สำหรับกระเป๋านักเรียนตามความประสงค์ของผู้ปกครอง

สำหรับนักเรียนที่สมัครด้วยตนเอง หรือระบบออนไลน์ หลังวันที่ 20 เมษายน 2564 สามารถดูรายชื่อเพิ่มเติมได้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารราชพฤกษ์ ป.1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,08:50   อ่าน 324 ครั้ง