ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 43) 23 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 48) 11 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 78) 11 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Excellence in Science and mathematics Program : ESMP (อ่าน 82) 11 ม.ค. 66
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เข้าแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 66) 24 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 100) 29 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกาพสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 158) 09 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (อ่าน 168) 02 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย (อ่าน 163) 02 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 304) 25 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนภาษาจีน (อ่าน 780) 29 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนภาษาจีน (อ่าน 766) 26 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 794) 11 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 943) 11 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3787) 05 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3767) 21 ก.พ. 65
การรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3774) 21 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผลการทดสอบความรู้พื้นฐานในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3734) 21 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4098) 16 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4655) 16 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4168) 16 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 3807) 30 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่องผลการสรรหาครูผู้สอนตำแหน่งอัตราจ้างและพนักงานขับรถ (อ่าน 3798) 26 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนภาษาจีน (อ่าน 3791) 19 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3797) 07 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 3942) 07 ต.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านวิธีการสอนโฟนิกส์ (อ่าน 4084) 08 มิ.ย. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายธวัชชัย เครือศรี (อ่าน 4589) 14 พ.ค. 64
เผยแพร่กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ นายธวัชชัย เครือศรี (อ่าน 4678) 14 พ.ค. 64
เปลี่ยนแปลงวันมอบตัว ป.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3903) 24 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3912) 24 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนย้ายเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 3856) 16 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 3864) 15 เม.ย. 64
การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3865) 29 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (ESMP) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3359) 12 มี.ค. 64
ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3355) 02 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4879) 08 ก.พ. 64
ประกาศรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ4 เข้าห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศ (อ่าน 4023) 08 ก.พ. 64
ต้อนรับและแสดงความยินดีการมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 7010) 16 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง การทดลองเปิดเรียนOn-siteในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (อ่าน 7000) 14 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7323) 14 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองของสายชั้นห้องเรียนพิเศษ ESMP ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7274) 13 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7288) 13 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7234) 13 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7301) 13 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7249) 13 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7336) 12 พ.ค. 63
ประกาศรายงานตัว และมอบตัวชั้นประถมศึกษาปีที่1 (อ่าน 7207) 02 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่องการรับเอกสาร แบบ ปพ.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 7150) 13 เม.ย. 63
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 7379) 09 เม.ย. 63