ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030057
Page Views 2887479
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรื่อง อุ่นบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2486,2498-2503
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศรี ไชยศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486-2489
ชื่อ-นามสกุล : นายบัวแก้ว ทองสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2489-2494
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ ไรแสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2494-2498
ชื่อ-นามสกุล : นางลูกจันทร์ ทองเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503-2505,2510-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายแฎง สตารัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายทองเส็ง ภูวิช้ย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายประสบสุข ฉายศรีวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2510
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา เมฆสวรรค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2519
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล ศิริคุปต์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ โรจนกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายนพคุณ สุขเกษม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ อ่อนประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล ภูโอบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544- 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพงษ์ โลหะมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - ปัจจุบัน