ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่าย บูรณาการวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ชั้นป.6
นายจำลอง นามบุญลือ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "บูรณาการวิ่ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก อาจารย์ -และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากร จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2561,09:01   อ่าน 1884 ครั้ง