ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม เสริมสร้างวินัย ต้านภัยยาเสพติด
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม เสริมสร้างวินัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ช้้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2561,08:50   อ่าน 723 ครั้ง