ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เผยแพร่งานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    เผยแพร่งานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  เรื่อง โลกของเรา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุดที่ 2  การเปลี่ยนแปลงทางธรณี 1
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561,17:56   อ่าน 2521 ครั้ง