ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030081
Page Views 2887503
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดปี 2560
โรงเรียนกาฬสินธุ่์พิทยาสัย  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นป.6 ณ ค่ายโรงเรียนมิตรภาพที่ 32 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามโครงการทุกประการ ขอขอบคุณ
นายสายันต์ คงสมมาศ ภาพ/รายงาน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2560,14:03   อ่าน 286 ครั้ง