ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030077
Page Views 2887499
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ภาพกิจกรรม
ค่าโครงการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย
นายสุชาติ แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเปิดค่ายโครงการปลูกจิตสำนึกให่้เยาวชนไทยป้องกันการทุจริต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนมิตรภาพที่32 โดยมีหัวหน้างาน หัวหน้่าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเียนรู้ คุณครูสายชั้น ป.4 ร่วมในพิธีเปิด
ขอขอบคุณ คณ่าจารย์ -นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ประสบการณ์นักเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณ
นายสายันต์ คงสมมาศ ภาพ/รายงาน
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,18:52   อ่าน 110 ครั้ง