ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่าโครงการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย
นายสุชาติ แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเปิดค่ายโครงการปลูกจิตสำนึกให่้เยาวชนไทยป้องกันการทุจริต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนมิตรภาพที่32 โดยมีหัวหน้างาน หัวหน้่าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเียนรู้ คุณครูสายชั้น ป.4 ร่วมในพิธีเปิด
ขอขอบคุณ คณ่าจารย์ -นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ประสบการณ์นักเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณ
นายสายันต์ คงสมมาศ ภาพ/รายงาน
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,18:52   อ่าน 461 ครั้ง