คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ แวงโสธรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอภิเดช แจ่มพงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา