ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030060
Page Views 2887482
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 720 KB 5248
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net นักเรียนป.6 ปี 2553 แยกตามรายละเอียดบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 812
รายงานการสอบ O-net ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 726
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานO-net ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.35 KB 558
ข้อสอบ o-net ปี 53 อังกฤษ-สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.31 KB 369
ข้อสอบo-net ปี 53 สังคม-วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.06 KB 358
ข้อสอบ o-net ปี 53 ศิลปะ/การงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.35 KB 370
ข้อสอบ o-net ปี 53 ภาษาไทย/คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.87 KB 459
โมเดลศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 14.71 KB 382
การจัดทำหน่วยการเรียนรูศิลปะป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 184 KB 6394
แผน/ Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 3156
แผน-ก Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 2223
แผนผผ Word Document ขนาดไฟล์ 189 KB 912
การวัดผลประเมินผลศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 847
แบบบันทึกการวิเคราะห์ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 2483
ดนตรี Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 3163
นตรี// Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 2523
ดนตรีรรรร Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 751
ดนตรีรรรร Word Document ขนาดไฟล์ 145.5 KB 1858
แบบบันทึก Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 1554
นาพ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 2482
นาสสส Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 2573
นาฏฏฏ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1489
นาฎศิลป์12 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 3048