แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
  รายงานแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558 - 2567) รายละเอียดคลิกไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 526.93 KB
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
 ภาพกิจกรรม รายงานแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทืยาสัย  ในทศวรรษหน้า ( พ.ศ. 2558 -  พ.ศ. 2567)  รายละเอียดไฟล์ข้างล่างนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB