นักเรียนคนเก่งของเรา
นักเรียนสอบ O-NET คะแนนเต็ม 100 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 553 KB
นักเรียนสอบ O-NET คะแนนเต็ม 100 ปีการศึกษา 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.1 KB
นักเรียนคะแนน O-NET สูงสุด ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 409.44 KB