เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ช ก.ส.ส.
เพลง มาร์ช ก.ส.ส. (คาราโอเกะ)
เพลง ร่มเงา ก.ส.ส.
เพลง ร่มเงา ก.ส.ส. (คาราโอเกะ)
เพลง รำวง ก.ส.ส.
เพลง รำวง ก.ส.ส. (คาราโอเกะ)