ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
    ชื่อพันธุ์ไม้         ทองกวาว
    ภาษาถิ่นชื่อว่า   ดอกจาน
    แปลว่า               ความสำเร็จ