ผลการสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ห้องESM ป1/8
ห้องเรียนพิเศษ  ป 1/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.58 KB
ห้องESM ป 2/8
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.35 KB
ห้องESM ป3/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.56 KB
ห้องESM ป4/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.24 KB
ห้องESM ป5/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.51 KB
ห้องESM ป6/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.82 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.84 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.57 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.71 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.04 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.28 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.82 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.48 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.17 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.93 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.85 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.31 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.13 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.57 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.36 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.33 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.31 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.73 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.6 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.45 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.5 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.3 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.12 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.22 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.48 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.37 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.56 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.5 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.7 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.26 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.8 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.3 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.47 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.07 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7