การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทคัดย่อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.95 KB
แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง Food and Drink กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 My favourite food
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB