ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.27 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.2 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.05 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.51 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.5 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.91 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.59 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.34 KB