ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.67 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.04 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.09 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.29 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.85 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.92 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.29 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.57 KB