ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.39 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.81 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.11 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.62 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.29 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.05 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.4 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.14 KB