ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.6 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.41 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.53 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.49 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.31 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.1 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.94 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.99 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.65 KB