แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2562
ปก คำนำ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.24 KB
คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.24 KB
คำรับรองแผน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.67 KB
คำรับรองกรรมการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.93 KB
สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.72 KB
ส่วนที่1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 384.9 KB
ส่วนที่1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 843.16 KB
ส่วนที่1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.12 KB
ส่วนที่2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 829.38 KB
ส่วนที่2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 405.88 KB
ส่วนที่3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.01 KB
ส่วนที่4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.92 KB
ส่วนที่4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.34 KB
ส่วนที่4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.6 KB
ส่วนที่4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.62 KB
ส่วนที่4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.75 KB
ส่วนที่4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.08 KB
ส่วนที่4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 380.8 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.98 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.76 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.17 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.93 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.03 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.03 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.76 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ9
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.7 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ10
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.37 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ11
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.04 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ12
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.15 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ13
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.08 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ14
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.95 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ15
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.25 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ16
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.61 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ17
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.99 KB
ส่วนที่5โครงการวิชาการ18
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.04 KB
งบหน้าโครงการวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.29 KB
โครงการบริหารบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.75 KB
โครงการบริหารบุคคล1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.39 KB
โครงการบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.08 KB
โครงการบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.45 KB
โครงการบริหารทั่วไป1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.87 KB
โครงการบริหารทั่วไป2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.38 KB
โครงการบริหารทั่วไป3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.54 KB
โครงการบริหารทั่วไป4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.17 KB
โครงการบริหารทั่วไป5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.07 KB
โครงการบริหารทั่วไป6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.87 KB
โครงการบริหารทั่วไป7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.57 KB
โครงการบริหารทั่วไป8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.18 KB
โครงการบริหารทั่วไป9
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.45 KB
โครงการบริหารทั่วไป10
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.94 KB
โครงการบริหารทั่วไป11
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.14 KB
โครงการบริหารทั่วไป12
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.04 KB
โครงการบริหารทั่วไป13
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.55 KB
โครงการบริหารทั่วไป14
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.85 KB
โครงการบริหารทั่วไป15
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.21 KB
โครงการบริหารทั่วไป16
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.89 KB
โครงการบริหารทั่วไป17
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.13 KB
โครงการบริหารทั่วไป18
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.39 KB
โครงการบริหารทั่วไป19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.88 KB
โครงการบริหารทั่วไป19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.88 KB
โครงการบริหารทั่วไป20
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.64 KB
โครงการบริหารทั่วไป21
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.93 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.2 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.42 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.48 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.08 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.84 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.25 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.2 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.6 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.3 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM9
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.82 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM10
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.47 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM11
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.71 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM12
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.3 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM13
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.55 KB
โครงการห้องเรียนพิเศษESM14
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.8 KB