ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030058
Page Views 2887480
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ข้อมูลสารสนเทศ
  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

 

1.  ข้อมูลทั่วไป

             โรงเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ตั้งอยู่ถนนภิรมย์  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 โทรศัพท์043-811564   โทรสาร 043-811564  Website http://www.pittayasai.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการในเขตเทศบาล                เมืองกาฬสินธุ์

 

2.  ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

          2.1  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพีรพงษ์  โลหะมาศโทรศัพท์  089-2757676

E-mail : auddyja@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

          2.2  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2  คน

                     1)นายจำลอง  นามบุญลือวุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา            การบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 08-19652577  E-mail:Jumlong_longJ@hotmail.com

รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป

                    2)  นายทรงพล  อัคติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.53 MB
โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2556

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.3 KB