ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030047
Page Views 2887469
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ข้อมูลนักเรียน

3. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558 

      จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ป.1

8

147

161

308

39

ป.2

8

194

154

348

38

ป.3

8

158

177

357

38

ป.4

8

174

174

348

39

ป.5

8

153

186

339

40

ป.6

8

161

167

328

38

รวมทั้งสิ้น

48

984

1045

2,029

39

ที่มา งานข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

ข้อมูลนักเรียนชั้นป.6
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 (นายสายันต์ คงสมมาศ)ผู้บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.17 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นป.5
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2558 (นายพัฒนา  ศรีโสภา) รอดำเนินการจากเจ้าหน้าที่
ข้อมูลนักเรียนชั้นป.4
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2558  คุณครูชลิตตา  ภูจริต ผู้บันทึก
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นป.3
   รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3   ปีการศึกษา 2558   คุณครูประวิช สินธุศิริ ผู้บันทึก
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.68 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นป.2
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ปีการศึกษา 2558 คุณครูอรพรรณ สุวรรณอำไพ ผู้บันทึก
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นป.1
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558   คุณครูอรพรรณ สุวรรณอำไพ ผู้บันทึก
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.22 KB
ข้อมูลนักเรียนห้องเรียน ESM
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.38 KB