ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030098
Page Views 2887520
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
       
ภายในปี 2559โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  ดำรงตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย  รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ปรัชญาโรงเรียน  :  การศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

คำขวัญโรงเรียน  :  สุขภาพดี  มีคุณธรรม นำวิชาการ สมานสามัคคี
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
**อัตลักษณ์ของสถานศึกษา**"ประชาธิปไตย ใช้วิธีการวิทยาศาสตร์  สู่มาตรฐานสากล"
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  "โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย  ก้าวไกลสู่สากล
โครงการที่สนองมาตรการส่งเสริม
    1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
    2.  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงาน