ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030053
Page Views 2887475
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                           ตราสัญลัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน
รัศมีสีทอง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ความเจริญรุ่งเรือง
รูปเสมาธรรมจักร หมายถึง  ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
 
คำขวัญของโรงเรียน "สุขภาพดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สมานสามัคคี"
สีประจำโรงเรียน ดำ – ชมพู
 สีดำ หมายถึง ความเข้มแข็ง  ทันสมัย  เชี่ยวชาญน่าเชื่อถือ 
สีชมพูหมายถึง ความคิดสร้างสรรค์  รอบรู้ และเป็นกลัยาณมิตร
อักษรย่อของโรงเรียน ก.ส.ส.                 
สัญลักษณ์โรงเรียน

เราชาวกาฬสินธุ์พิทยาสัย ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ