ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030042
Page Views 2887464
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ผลงานดีเด่นปี 2559
กิจกรรมผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2555
    กิจกรรมผลงานในรอบปีการศึกษา 2555

 

ประเภท

รางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาคประจำการศึกษา 2555

สำนักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษา

โล่เกียรติคุณ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2555

คณะอนุกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

สถานศึกษา

โล่เกียรติยศ โรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียน

สีขาวดีเด่น” ระดับเพชร

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครู ปีการศึกษา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.95 KB
ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
สรุปรายละดอียด ผลงานดีเด่นปีการศึกษา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.33 KB