ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตรากำลังครู ปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2556

ข้อมูลครูและบุคลากร

 

ตำแหน่ง

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1

-

1

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2

1

3

ครูประจำการ

15

58

73

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

1

1

ครูอัตราจ้าง

1

5

6

เจ้าหน้าที่ธุรการ    

-

2

2

ครูต่างชาติ  

3

-

3

พนักงานช่างครุภัณฑ์  

2

-

2

พนักงานขับรถ,ภารโรง,แม่ครัว,ยาม

4

10

12

คณะกรรมการสถานศึกษา 

12

3

15

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.46 KB