ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030050
Page Views 2887472
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
อัตรากำลังครู ปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2556

ข้อมูลครูและบุคลากร

 

ตำแหน่ง

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1

-

1

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2

1

3

ครูประจำการ

15

58

73

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

1

1

ครูอัตราจ้าง

1

5

6

เจ้าหน้าที่ธุรการ    

-

2

2

ครูต่างชาติ  

3

-

3

พนักงานช่างครุภัณฑ์  

2

-

2

พนักงานขับรถ,ภารโรง,แม่ครัว,ยาม

4

10

12

คณะกรรมการสถานศึกษา 

12

3

15

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.46 KB