ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ห้องESM ป1/8
ห้องเรียนพิเศษ  ป 1/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.69 KB
ห้องESM ป 2/8
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.65 KB
ห้องESM ป3/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.88 KB
ห้องESM ป4/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.82 KB
ห้องESM ป5/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.55 KB
ห้องESM ป6/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.09 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.94 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.69 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.61 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.25 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.58 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.16 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.46 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.86 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.12 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.34 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.11 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.31 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.4 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.17 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.03 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.33 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.06 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.86 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.07 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.23 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.78 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.61 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.52 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.54 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.68 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.15 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.64 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.28 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.26 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.05 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.27 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.29 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.12 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.28 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7