ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030043
Page Views 2887465
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ผลการสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ห้องESM ป1/8
ห้องเรียนพิเศษ  ป 1/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.96 KB
ห้องESM ป 2/8
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.91 KB
ห้องESM ป3/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.32 KB
ห้องESM ป4/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.44 KB
ห้องESM ป5/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.22 KB
ห้องESM ป6/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.38 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.94 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.23 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.1 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.99 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.46 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.97 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.69 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.99 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.66 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.63 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.45 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.81 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.36 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.35 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.5 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.54 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.53 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.97 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.25 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.59 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.69 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.27 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.93 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.8 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.67 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.58 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.27 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.56 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.53 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.05 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.92 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.07 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.91 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.57 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.44 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7