ติดต่อเรา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ถนนภิรมย์ อ.เมือง   ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ (043) 811564 เบอร์โทรสาร (043)811564


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :