รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ถนนภิรมย์ อ.เมือง   ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ (043) 811564


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :