ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030091
Page Views 2887513
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 57 ถึง 14 พ.ค. 57 ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556
   ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556  จากวันที่  1  เมษายน  2557  ถึงวันที่  14 พฤษภาคม 2557
15 พ.ค. 57 วันเเปิดเรียน ปีการศึกษา 2557
  ประกาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   เรื่อง กการเปิดภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557  โรงเรียนจะเปิดเรียนใน วันที่  15  พฤษภาคม  255น ประจำปีการศึกษา 2557 ให้นักเรียนฃั้นประถมศึกษาปีที่ 1  - 6  ทุกคนมาโรงเรียน ตามปกติ  การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชุดนักเรียนปกติ