ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 ศาลาพักร้อน  ตั้งอยู่หน้าอาคารเรียนดาวเรือง (อาคารเรียน ESM)  มีจำนวน 2 หลัง ใช้เป็นศาลาพักสำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับ สวยงาม