ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารทองกราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 24XX
งบประมาณ : อาคารปูน สูง 3 ชั้น
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
  อาคาร "ทองกวาว "เป็นอาคารปูนสูง 3 ชั้น เป็นศูนย์รวมห้องสำคัญต่างๆเช่น ห้องสมุด อาคารสำนักงาน  ห้องประชุม ห้องธุรการ  ห้องผู้บริหาร  และใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5