ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 9,100,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารแบบ  สปช.2/28 สูง 3 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน งบประมาณ 9,100,000  บาท  ใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4