ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : จุดพักสายตา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25xx
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

 ตั้งอยู่หน้าอาคารเรียน ราชพฤกษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บริเวณสวนหย่อมโรงเรียน
มีน้ำตก  สัตว์สวยงาม น่ารัก ประดับตกแต่งเพื่อเป็นจุดพักสายตาอีกแห่งหนึ่ง