ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 143 คน
ชื่อ-นามสกุล : นฏญา นาสมตรอง (หยก)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 2548
ที่อยู่ : 62/6 ถ.ประดิษฐุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0824966578
อีเมล์ : pazt_2_yok@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภัสร์มน ยงประพัฒน์ (อีฟจ๋า)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : ไม่รู้ค่ะ
ที่อยู่ : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ชั้น ม.6 ห้องเรียนพิเศษ GC ค่ะ ^^
เบอร์มือถือ : 0844201663
อีเมล์ : irony_kjj1402@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : phaijttra sooksermsak (bonus)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 105/5
เบอร์มือถือ : 0854548889
อีเมล์ : bow4097@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : INesta (เนส)
ปีที่จบ : 2011   รุ่น : ไม่ระบุ
ที่อยู่ : ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์มือถือ : 0801779694
อีเมล์ : nest_za123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิภาพร ขุมดินพิทักษ์ (จอย)
ปีที่จบ : 21   รุ่น : 2551
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0821118369
อีเมล์ : joy_wipapon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พานทอง เครือวัลย์ (ส้มโอ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : ปัจจุบัน
ที่อยู่ : บ้าน
เบอร์มือถือ : 0883788318
อีเมล์ : som_olove3896@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เมทิกา เรืองอุไร (หลิน)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 2010
ที่อยู่ : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เบอร์มือถือ : 0828432049
อีเมล์ : jass7079@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพร อุดม (โบนัท)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : ปัจุบัน
ที่อยู่ : 0876461289
เบอร์มือถือ : 0876462891
อีเมล์ : pimon31@hotmaiI.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประสงค์ วงษ์แสวง (หน่อย)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 367/65 ม.5
เบอร์มือถือ : 0831268794
อีเมล์ : noi_cha cha 2010@ hoitmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชุติมน พัชรินทร์ศักดิ์ (พีพี)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 52
ที่อยู่ : 16/48 ถนนบายพาสสงเปลือย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0836786834
อีเมล์ : sun_ta25@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธัญวรรณ บุญสวัสดิ์กุลชัย (เล็ก)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : lekzazaza@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรพงศ์ ภูผาสุข (นนท์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 2547
ที่อยู่ : 8/2 ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
เบอร์มือถือ : 0899442231
อีเมล์ : wept-wail5314@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม