ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 143 คน
ชื่อ-นามสกุล : พีระศักดิ์ บุญเจริญสุข (บาสโว๋)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 2549
ที่อยู่ : 246 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0878606504
อีเมล์ : bomht_bus@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุมาวดี ชินกร (เหมียว)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : -
ที่อยู่ : 313 หมู่ 12 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์มือถือ : 087-8554050
อีเมล์ : saymai_1999@yahoo.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิทยุ จงรัก (บั๋น)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 49
ที่อยู่ : 286/14
เบอร์มือถือ : 0809644309
อีเมล์ : bunhowareyou@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันวิสาข์ แจ่มสุวรรณ (เบลล์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 2549
ที่อยู่ : 23 ถ กุดยางสามัคคี อ เมือง จ กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : bellz.two@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชยุตพงศ์ พิตรพิบูลผล (แม็กกี้)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 53
ที่อยู่ : max46595@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 0851060841
อีเมล์ : max46595@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤติมาภรณ์ พิตรพิบูลผล (อาท)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 51
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0894175982
อีเมล์ : krittimaporl_pit@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Kankanit Phromsawat (๋Aumaim +________+ <3)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
ที่อยู่ : WWW.thungkowittaya
เบอร์มือถือ : 090 1680492
อีเมล์ : aum_thungko@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภชัย มณีก้อน (โอเล่)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น : 2526
ที่อยู่ : 189/19 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : 0845131567
อีเมล์ : krittaphop_manee@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรรัตน์ ถิตย์หนองแวง (แพรว)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : ไม่เคยทราบบ =,.=
ที่อยู่ : 25 ...
เบอร์มือถือ : 0828438381
อีเมล์ : praew00_501@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชวนิล สาระโท (ตังโอ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
ที่อยู่ : 88/1 ถ.สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : chch_st@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ปิ่นเพชร กุลชิต (เพชร)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : ปัจจุบัน
ที่อยู่ : 21/2 บ้านหนองสอ ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0878123434
อีเมล์ : YoHyUn_28@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ปานฟ้า อุบลสุวรรณ์ (น้องฟองเบียร์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 69
ที่อยู่ : 63/1 ม.5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0904604632,0906937691
อีเมล์ : www.deer_teem@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม