ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เจนวิทย์ ชูช้าง (เจน)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : Janewit_Engineer@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เฟอร์นิสท์อินดัสทรีส์จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ส.ค. 2560,14:21 น.   หมายเลขไอพี : 171.97.45.126


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล