ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย พณิชย์ ทุติยภาค (จิม)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น :
อีเมล์ : panit152515@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ส.แก่นนคร ขนส่ง สาขามหาสารคาม
ตำแหน่ง : เจ้าของสาขา(ผู้จัดการสาขา)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 3/1ถ.ผดุงวีถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 ส.ค. 2559,20:35 น.   หมายเลขไอพี : 58.8.30.15


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล